gototopgototopصفحه ی اصلی پرسش و پاسخ | فقهی آيا عقد كردن دائمي در ماه محرم و صفر اشكال دارد ؟

ایمیل چاپ

آيا عقد كردن دائمي در ماه محرم و صفر اشكال دارد ؟

بازدیدها:
5676

پاسخ

چه دائم باشد يا موقت اشکال شرعی ندارد.

دسته بندی برای این سؤال